Gerelateerd nieuws

Verzuimcijfers dalen, maar preventie en verzuimbeleid blijven belangrijk

Het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit, zeker in het mkb. Het project Loondoorbetaling bij Ziekte van MKB-Nederland en VNO-NCW houdt zich al enkele jaren bezig met het bewustmaken van ondernemers en het informeren over preventie en re-integratie.
 
Het CBS heeft bekend gemaakt dat het ziekteverzuim het afgelopen kwartaal weliswaar licht is gedaald, maar met 3,6% nog altijd hoog is in de horeca. “De daling is een positieve ontwikkeling, maar het percentage blijft zorgelijk. Door de tekorten aan personeel is de werkdruk in veel bedrijven hoog, waardoor het risico op uitval kan toenemen. We weten dus niet of deze dalende lijn blijft voortzetten. Dit maakt het belang van preventie en re-integratie alleen maar groter,” zegt Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland/VNO-NCW en het ministerie van SZW. 
 
Psychische klachten
Volgens Lammerts zit een punt van zorg vooral bij de jongere generatie. “Langdurige uitval neemt toe, maar is vooral onder jonge medewerkers zorgwekkend. Steeds meer jongeren kampen met psychische klachten, wat ook op de werkvloer steeds zichtbaarder wordt. Uit recent onderzoek van TNO over 2022 blijkt dat zelfs 1 op de 4 medewerkers tussen de 18 en 34 jaar met burn-outklachten kampt.”
 
In gesprek blijven
“Het is voor werkgevers waardevol om met medewerkers in gesprek te blijven over de werkdruk en af en toe de vraag te stellen: ‘Wat kan ik voor je betekenen?’ Dit gesprek kan ook plaatsvinden tussen medewerkers en een vertrouwenspersoon en/of een bedrijfsarts, ook als er (nog) geen sprake is van een ziekmelding. Een open sfeer waarin werknemers zich comfortabel voelen om eventuele problemen aan te kaarten is hierbij wel van belang.”
 
Poortwachterproof
Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden. Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof, wat betekent dat als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, ze ook niet meer kunnen worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.
 
Goed geïnformeerd 
“Of ondernemers zich wel of niet willen verzekeren is natuurlijk aan hen. Wat we met dit project hebben willen bereiken, is dat ze daar in elk geval een goed geïnformeerd en afgewogen besluit in nemen. Juist omdat de gevolgen van langdurige ziekte groot kunnen zijn,” aldus Lammerts.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven