Gerelateerd nieuws

Onderhandelingsresultaat over nieuwe Horeca-cao 2024

De vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Horeca-cao per 1 januari 2024.

De sociale partners hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe Horeca-cao voor de duur van één jaar. De afspraken gaan onder andere over een nieuw loongebouw en loonontwikkeling. Ze bieden noodzakelijke koopkrachtverbetering van horecamedewerkers, maar houden ook rekening met het feit dat de marges in de sector onder druk staan en dat meerdere werkgevers de afgelopen periode al een extra loonsverhoging hebben toegekend zonder dat de cao daartoe verplichtte.

Afspraken gericht op de toekomst

Voor het eerst wordt er in de Horeca-cao een minimumstagevergoeding vastgelegd. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere overwerk, die bijdragen aan een gezonde werk-privé-balans van werknemers. Het jaar 2024 wordt benut om gezamenlijk een nieuw functiegebouw én een daarbij behorend loongebouw te ontwikkelen. Maar ook om een platform op te zetten om de ontwikkeling van de sector en haar medewerkers te stimuleren. Sociale partners in de horeca kijken hiermee nadrukkelijk verder dan het jaar waarvoor deze cao wordt afgesloten. Het gezamenlijke doel is een aantrekkelijke Horeca-cao die ook zorgt voor een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden voor de hele horecasector.

KHN-voorzitter Marijke Vuik: “Als branche zagen we dat er nieuwe arbeidsvoorwaarden nodig zijn. Als we geen nieuwe afspraken hadden gemaakt, zou het basisloon van de eerste vijf functiegroepen met ingang van 1 januari 2024 op het niveau van het Wettelijk minimumloon (WML) zitten. Het steeds verder verhogen van het WML is een overheidsbesluit dat grote gevolgen heeft voor onze sector. Tegelijkertijd heeft de sector het zwaar en moeten veel ondernemers iedere euro drie keer omdraaien. Bij het maken van de afspraken zijn wij dus niet over één nacht ijs gegaan. De standpunten en wensen lagen eerst ook best een eind uit elkaar. We moesten elkaar dus echt tegemoetkomen. Gelukkig hebben we uiteindelijk goede afspraken gemaakt die werkgevers de mogelijkheid bieden om te kunnen blijven ondernemen, maar tegelijkertijd werknemers een groei- en loonbaanperspectief geeft.”

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: “Met de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zetten we een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Het is goed om te constateren dat sociale partners samen willen werken aan een toekomstbestendige sector. De constructieve onderhandelingen geven vertrouwen voor de verdere stappen in de sector. Een mooi voorbeeld hiervan is de afspraak om een platform op te zetten om de ontwikkeling van de sector te stimuleren, zowel in het belang van de medewerkers als de werkgevers.”

Jacqueline Twerda, bestuurder CNV Vakmensen: “Het is mooi dat er stappen zijn gezet richting meer evenwicht tussen werk en privé. Door de toenemende werkdruk is het voor werknemers belangrijk om meer grip te krijgen op werktijd en privétijd. De afspraak over overwerk helpt hierbij. Ook zijn wij blij, dat er in deze cao afspraken zijn gemaakt voor een stagevergoeding. Hiermee laat de Horeca zien er ook te zijn voor de toekomstige werknemers.”

Van onderhandelingsresultaat naar nieuwe Horeca-cao

Het onderhandelingsresultaat wordt door de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen voorgelegd aan hun achterban. KHN vraagt goedkeuring aan het Landelijk Bestuur van de vereniging. Uiterlijk 18 december is er meer duidelijk en wordt bekendgemaakt of er daadwerkelijk een nieuwe Horeca-cao komt per 1 januari 2024. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven