Gerelateerd nieuws

Nieuwe wetten en regels voor de horeca per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 krijg je als horecaondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Zo gaat de SUP-wetgeving in voor consumptie ter plaatse, gaat het minimumloon met 9,5% omhoog en komt er een nieuwe Omgevingswet. We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor horecaondernemers voor je verzameld.

Verhoging minimumloon met 9,5% voor de horeca

Per 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) via de reguliere verhoging met 3,75%, maar door een andere manier van het vaststellen van het WML komt de totale stijging op 9,5% uit. Voorheen was het WML namelijk een vast bedrag per maand. Het uurloon was afhankelijk van het gebruikelijke aantal uren per week in de branche. Dit resulteerde altijd in een lager wettelijk minimum uurloon voor de horeca (38 uur per week) dan bijvoorbeeld voor de zorg (36 uur per week).

Vanaf 2024 wordt er geen wettelijk minimum maandloon meer vastgesteld, maar een wettelijk minimum uurloon. Dit is gebaseerd op het oude maandloon bij een 36-urige werkweek. Hierdoor komt er naast de stijging van 3,75% nog een extra stijging bij voor de horeca. In totaal resulteert dit in een stijging van 9,5%. Het nieuwe WML bedraagt 13,27 euro per uur.

Meer informatie vind je hier

Aanpassing pensioenregels

Met de komst van de nieuwe pensioenwet nemen per 2024 alle medewerkers vanaf 18 jaar verplicht deel aan de pensioenregeling. Voorheen was deze leeftijd 21 jaar. De premiepercentages blijven ongewijzigd.

Lees hier meer informatie

Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van 21 naar 23 cent per kilometer. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 23 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Verder stijgt het bedrag voor de onbelaste thuiswerkvergoeding. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet exact bekend hoe hoog dit bedrag gaat worden, de verwachting is 2,35 euro per dag.

Aanpassing vrije ruimte WKR

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) kun je benutten om belastingvrij vergoedingen aan personeel te geven. In 2024 bedraagt dit 1,92% over de eerste 400.000 euro loonsom. Boven de 400.000 euro loonsom bedraagt dit 1,18%.

Stap-budget afgeschaft

Vanaf 2024 kan personeel geen beroep meer doen op het STAP budget. Deze 1.000 euro subsidie voor scholing is met het afschaffen van het STAP-budget verdwenen.

AOW gerechtigde leeftijd stijgt

De AOW gerechtigde leeftijd stijgt van 66 en 10 maanden naar 67 jaar.

Eenmalig plastic bekers en maaltijdverpakkingen verboden bij ‘consumptie ter plaatse’

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor ‘consumptie ter plaatse’ dat je geen eenmalig plastic bekers en maaltijdverpakkingen meer mag gebruiken. Er zijn drie varianten die wel mogelijk zijn:

A. Alleen wegwerpverpakkingen gebruiken zonder plastic.
B. Herbruikbare verpakkingen en drinkbekers gebruiken.
C. Eenmalig plastic verpakkingen en drinkbekers gebruiken, mits jij als ondernemer ervoor zorgt dat deze verwerkt worden in een systeem met hoogwaardige recycling (het materiaal kan weer terugkomen als voedselcontactmateriaal).

Dit geldt ook voor gesloten evenementen.

Regels voor ‘on the go’ en voor open evenementen zijn per 1 juli 2023 al ingegaan. Meer informatie is te vinden op deze KHN pagina.

Energie-investeringsaftrek (EIA) lager en verlengd

De energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt met 5 jaar verlengd, tot en met 2028. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage 40%. Dat is 2023 45,5%. Je kunt de energie-investeringsaftrek (EIA) gebruiken als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen van minimaal € 2.500 en maximaal € 136 miljoen. Zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van het bedrijfspand.

Meer informatie is hier te vinden

Nieuwe omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe wet van kracht. Als ondernemer ga je te maken krijgen met de nieuwe wet voor de leefomgeving. Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed om je in te lezen en voor te bereiden.

Als je plannen hebt om iets te veranderen aan je bedrijfsvoering, moet je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op grond van het omgevingsplan (vanuit de gemeente). Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket. Dit nieuwe loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.

Meer informatie is hier te vinden

Verhoging verbruiksbelasting op frisdrank

Vanaf 1 januari 2024 gaat de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier omhoog. Deze belasting wordt verhoogd van 8 cent naar ruim 26 cent per liter. Een verdrievoudiging van het tarief, aangekondigd om consumenten aan te sporen gezondere varianten te drinken. De verbruiksbelasting op mineraalwater wordt namelijk vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

Meer informatie is hier te vinden

Accijns op alcohol gaat in 2024 omhoog

De accijns op bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken gaat per 1 januari 2024 omhoog met 8,1 %. De verhoging wordt door de drankenleveranciers doorberekend.

Meer informatie is hier te vinden

MKB-winstvrijstelling daalt

De MKB-winstvrijstelling daalt van 14 procent naar 12,7 procent. De vrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Door deze maatregel betaal je over 2024 dus meer belasting dan over 2023.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat in 2024 omlaag met € 1280. Dat is het bedrag dat je van je winst mag aftrekken, waardoor je daar geen belasting over hoeft te betalen. In 2023 is dat nog € 5.030, in 2024 gaat de zelfstandigenaftrek naar € 3.750. Daardoor betaal je in 2024 dus meer belasting.

Betalingskorting verdwijnt

De betalingskorting voor de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting verdwijnt. Je krijgt die korting nu nog als je in één keer de voorlopige aanslag betaalt. Het maakt daardoor naar verwachting vanaf 1 januari 2024 niet meer uit of je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer of in termijnen betaalt.

Tarief box 3 sneller omhoog

Het tarief in box 3 van de inkomstenbelasting gaat in 2024 omhoog van 32 naar 34 procent. Daardoor betaal je meer belasting. Dat is een jaar eerder dan voorgesteld. Het tarief in 2024 zou eerst 33 procent zijn. In 2025 blijft het tarief hetzelfde als in 2024: 34 procent. Het heffingsvrije vermogen, het deel waarover je geen belasting betaalt, blijft in 2024 57.000 euro. Heb je een fiscale partner? Dan is dat bedrag voor jullie samen 114.000 euro.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven