Gerelateerd nieuws

IVN en Green Key slaan handen ineen voor groenere recreatiesector

Ambitie: 10.000 hectare meer natuur in vijf jaar

De recreatiesector in Nederland moet duurzamer en groener worden. Om dit te bereiken bundelen IVN Natuureducatie en Stichting KMVK, de organisatie achter het duurzaamheidskeurmerk Green Key, hun krachten. Met het aanbieden van de Natuurinclusief Ondernemen module, die gezamenlijk is opgezet, hopen beide organisaties recreatiebedrijven aan te sporen toekomstgerichte keuzes te maken. Vanmiddag werd de samenwerking officieel bekrachtigd door IVN-directeur Jan Dijstelbloem en KMVK-directeur Erik van Dijk.

Nederland biedt ruim 100.000 hectare aan recreatieterrein. Dit varieert van parken tot sportterreinen en gebieden voor dagrecreatie tot bungalowparken of campings. In totaal telt de Nederlandse vrijetijdssector 152.000 bedrijven, waarvan 9.500 in de verblijfsrecreatie (hotels, vakantieparken, campings en groepsaccommodaties). Hiervan hebben er inmiddels ruim 750 het Green Key-keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering van recreatiebedrijven. Ruim 2500recreatieondernemers beschikken over het ‘IVN Gastvrij in het Landschap’-certificaat.

Veel ondernemers zijn dus al groen bezig, maar er is nog een hele slag te winnen. Voor IVN en KMVK een goede reden om de handen ineen te slaan, zodat beide organisaties ondernemers samen kunnen  helpen te verduurzamen en hen te overtuigen tegelijkertijd bewust ruimte te maken voor de natuur, die ernstig onder druk staat.

Ambitie: 10.000 hectare meer natuur
‘Met de samenwerking hopen we dat we binnen 5 jaar zeker 10.000 hectare meer natuur realiseren,’ aldus IVN-directeur Jan Dijstelbloem. ‘Dit sluit ook goed aan bij de ambities van de landelijke Agenda Natuurinclusief voor het domein vrijetijdseconomie. Daar willen IVN en Stichting KMVK de recreatiebedrijven vanuit onze krachtenbundeling actief bij helpen.’

KMVK-directeur Erik van Dijk vult dit aan: ‘Met de Green Key module Natuurinclusief Ondernemen werken we samen met IVN aan deze doelstellingen en gaan we met onze Green Key-gecertificeerde ondernemers de ambitie aan om meer natuur te realiseren. Hier profiteert niet alleen de natuur van, maar ook de Green Key bedrijven zelf en hun gasten.’

Van training naar concreet plan
De IVN-training Natuurinclusief Ondernemen helpt Green Key – en andere recreatiebedrijven om hun terrein natuurlijker in te richten en natuurbeleving een centrale plek te geven in het aanbod voor hun gasten. Na de training kunnen bedrijven meteen aan de slag met een concreet plan, dat de basis zet voor het behalen van de Natuurinclusief Ondernemen Module. De trainingen worden zowel regionaal aangeboden op open inschrijving, als in-company voor grotere recreatieketens. De eerste in-company training vindt al in juni plaats voor alle parkmanagers van Molecaten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven