Gerelateerd nieuws

Gebundelde leveringen horeca: Leiden bekijkt vervolgstappen na veelbelovende pilot

Een pilot waarbij horecazaken in het centrum van Leiden gebundeld werden beleverd blijkt een succes te zijn. Het aantal ritten in de binnenstad voor dezelfde hoeveelheid goederen daalde van 400 naar 100. Met het oog op de komst van de zero-emissiezone in 2025 is dit niet alleen belangrijk voor de impact op het milieu, maar ook de efficiëntie van het bestel- en leveringsproces.

Het bundelen van goederen bij stadshubs aan de rand van de stad, waar de last mile elektrisch en gebundeld wordt uitgevoerd, biedt een slimme oplossing.

evofenedex steunt de gemeente Leiden

Om ondernemers optimaal voor te bereiden op deze verandering, ondersteunt de gemeente Leiden, in samenwerking met ondernemersverenigingen zoals Ondernemend Leiden en Centrum Management Leiden, en brancheorganisaties zoals KHN Nederland, TLN, VNO NCW (West), Techniek Nederland, evofenedex, en Zuid Holland Bereikbaar, met informatie, advies en probeertegoeden. De gemeente Leiden is samen met de convenantpartners in gesprek gegaan over het vervolg van de pilot. Regionaal beleidsadviseur Lars Ahsman vertegenwoordigt evofenedex in de gesprekken over de verdere uitwerking van het project. Hij benadrukt: “Als evofenedex zijn we enthousiast over het succes van de pilot. Het is een tastbaar voorbeeld van hoe samenwerking de last mile logistiek kan optimaliseren.”

Afname van 300 verkeersbewegingen

De genoemde pilot voor het bundelen van verse leveringen aan de horeca werd gehouden van november 2022 tot en et februari 2023 en gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds. Dat resulteerde in het terugbrengen van 400 naar 100 ritten voor dezelfde hoeveelheid goederen. Naast het verminderen van verkeersbewegingen, leidt de gebundelde levering tot besparingen voor zowel leveranciers/transporteurs als keukenpersoneel. Het initiatief wordt nu verder uitgewerkt door de gemeente Leiden in samenwerking met evofenedex en andere convenantpartners. 

Gesubsidieerde probeertegoeden

evofenedex is samen met de gemeente Leiden in gesprek om deze pilot een succesvol vervolg te geven. In 2024 wordt er getracht om meerdere horecaondernemers deel te laten nemen aan het project van de gemeente Leiden. De horecaondernemers worden de eerste aantal keer volledig gesubsidieerd door de gemeente Leiden door zogeheten ‘probeertegoeden’, waarmee ze de voordelen van gebundelde leveringen kunnen ervaren. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven